:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  7°C zamglenie

Zawiadomienie o 44 sesji Rady Miejskiej

W Urzędzie, Zawiadomienie sesji Miejskiej - zdjęcie, fotografia

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
 6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
 9. Bieżące uchwały:
  1. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (kw. 81.310)
  2. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. CUW)
  3. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.(kw. 17.910)
  4. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. GOSiR-u)
  5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2018r
  6. W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o. o. Oddział w Warszawie na dz. o nr ew. 726 położonej w Złotokłosie
  7. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 82/5, obr. Grochowa gm. Piaseczno
  8. W sprawie uchylenia uchwały Nr 1110/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie oraz uchwały nr 171/IX/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie
  9. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Pęchery , w gminie Piaseczno
  10. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 9/12, obr. 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej
  11. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/73, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
  12. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 10/29 i nr ewid. 11, obręb 39, położonych w Piasecznie przy ul. Kościuszki
  13. W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 174/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym części działki ozn. nr ewid. 17/1, obręb 19, położonej w Piasecznie w rejonie ulic Zgoda, Młynarskiej i Warszawskiej
  14. W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1108/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r w sprawie użyczenia części działki gminnej oznaczonej nr ewid. 48, obręb 16, położonej w Piasecznie przy u. Kniaziewicza
  15. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w Woli Gołkowskiej w Gminie Piaseczno oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 108
  16. W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej: 1563/LI/2014 z dnia 15.10.2014r., nr 969/XXXIV/2017 z dnia 24.05.2017r., nr 1070/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017r., nr 1254/XL/2017 z dnia 13.12.2017r., nr 1230/XL/2017 z dnia 22.11.2017r., nr 1225/XL/2017 z dnia 22.11.2017r., nr 1256/XLI/2017 z dnia 13.12.2017r., nr 1255/XLI/2017 z dnia 13.12.2017r.
  17. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 395 położonej w Chylicach na rzecz użytkownika wieczystego.
  18. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 286 położonej w Piasecznie przy ul. Brylantowej na rzecz użytkownika wieczystego.
  19. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 262 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
  20. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 33 położonej w Piasecznie przy ul. Tuwima na rzecz użytkownika wieczystego.
  21. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 24/1 położonej w Piasecznie przy ul. Aleja 3 Maja na rzecz użytkownika wieczystego.
  22. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 358 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
  23. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 7 położonej w Piasecznie przy ul. Wyczółkowskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
  24. W sprawie nadania nazwy SZKOLNA ulicy położonej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno.
  25. W sprawie nadania nazwy ŻURAWINOWA ulicy położonej we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno.
  26. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U.
  27. W sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.
  28. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy usytuowany w piwnicy budynku położonego przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
  29. W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (lipa)
  30. W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.(kasztanowiec)
  31. W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.Zawiadomienie o 44 sesji Rady Miejskiej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iTVPiaseczno.pl